สถานที่ท่องเที่ยว - แหล่งท่องเที่ยว ประเทศไทย – ท่องเที่ยวทั่วไทย

สถานที่ท่องเที่ยว - แหล่งท่องเที่ยว ประเทศไทย

     ภาคเหนือ ของประเทศไทย ลักษณะทางภูมิประเทศ จะเต็มไปด้วยเทือกเขา น้อยใหญ่ ที่มีความสลับซับซ้อน จึงทำให้ ภาคเหนือของประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยว ในเชิงอนุรักษ์อยู่มากมาย สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิเช่น

อ่านต่อ..

อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
อุทยานฯ ดอยสุเทพ อุทยานฯ กำแพงเพชร อุทยานฯ เขาค้อ

 

     ภาคใต้ ของประเทศไทยนั้นจะถูก ขนาบด้วยทะเล ทางด้านทิศตะวันออก จะเป็นชายฝั่นทะเลอ่าวไทย ส่วนทางด้านทิศตะวันตก จะเป็นชายฝั่งทะเลอันดามัน ทุกจังหวัดในภาคใต้นั้น มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลทั้งสิ้น ยกเว้นจังหวัดยะลา เพียงจังหวัดเดียว อ่านต่อ...

เกาะพีพี เกาะเต่า หาดป่าตอง
เกาะพีพี เกาะเต่า หาดป่าตอง

 

     ภาคตะวันออก ของประเทศไทย ลักษณะทางภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็น ที่ราบสูงสลับกับภูเขา และนับได้ว่า ภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นภาคที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศได้ เป็นอย่างดี เนื่องจาก ภาคตะวันออกของประเทศไทย จะเป็นเมืองอุตสาหกรรม

เกาะสีชัง อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา เกาะช้าง ตราด
เกาะสีชัง อุทยานฯ เขาชะเมา เกาะช้าง ตราด

 

     ภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับได้ว่าเป็นภาคที่มีพื้น ที่ของจังหวัดทั้งหมดรวมกันแล้วมีมากถึง 170,226 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่มากกว่า 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทย ทีสำคัญ ภาคอีสาน เป็นภาคที่มีเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็น ภาษาพูด อาหาร ดนตรี ฯลฯ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ ถ้ำเอราวัณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ ถ้ำเอราวัณ อุทยานฯ พนมรุ้ง

 

สถานที่ท่องเที่ยว - แหล่งท่องเที่ยว ประเทศไทย – ท่องเที่ยวทั่วไทย

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

เขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา

อ่านต่อ...