สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

Let Us Be Your Thailand Travel Buddy

สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ - เกาะพีพี – อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา

     ภาคใต้ ของประเทศไทยนั้นจะถูก ขนาบด้วยทะเล ทางด้านทิศตะวันออก จะเป็นชายฝั่นทะเลอ่าวไทย ส่วนทางด้านทิศตะวันตก จะเป็นชายฝั่ง ทะเลอันดามัน ทุกจังหวัดในภาคใต้นั้น มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลทั้งสิ้น ยกเว้นจังหวัดยะลา เพียงจังหวัดเดียว สถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจของภาคใต้ เช่น

 

เกาะสมุย – ประวัติเกาะสมุย     เกาะสมุย มีลักษณะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ อยู่ทางฝั่งทะเลอ่าวไทย ซึ่งเกาะสมุย มีฐานะเป็นอำเภอหนึ่ง คือ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีพื้นที่ประมาณ 228.7 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบัน เกาะสมุย ได้รับการพัฒนาให้เป็น แหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนตากอากาศ และได้รับความสนใจจาก นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาตินิยม เดินทาง มาท่องเที่ยว อ่านต่อ...

 

 

เกาะพีพี – อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา     เกาะพีพี นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดกระบี เนื่องจาก เกาะพีพี ได้รับการยกย่อง จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ ว่าเป็น แหล่งท่องเที่ยว ทางทะเล ที่มีความสวยงาม จนทำให้ เกาะพีพี ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 10 ของสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความสวยงาม ที่สุดของโลก  ลักษณะทั่วไปของ หมู่เกาะพีพี จะเป็นหน้าผาสูงชัน และเป็นภูเขาหิน มีต้นไม้ขนาดเล็ก ขึ้นตามซอกหิน ที่สำคัญบริเวณหน้าผา จะมีปะการังที่สวยงามมาก อ่านต่อ...

 

 

หมู่เกาะสุรินทร์     อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ นับได้ว่าเป็น สถานที่ ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ที่สำคัญ โดยมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ ตั้งอยู่ใกล้กับ ชายแดนทางทะเลระหว่าง ประเทศไทย กับประเทศพม่า ทางทะเลอันดามัน ประกอบด้วยหมู่เกาะที่สำคัญดังนี้คือ หมู่เกาะสุรินทร์เหนือ หมู่เกาะสุรินทร์ใต้ หมู่เกาะกลาง หมู่เกาะไข และหมู่เกาะรี โดย หมู่เกาะสุรินทร์ อ่านต่อ...

 

 

แหลมสมิหลา – เกาะหนู เกาะแมว     ถ้าเอ่ยถึง สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สิ่งที่หลายคนต้องนึกถึงก็คือ แหลมสมิหลา เนื่องจากเป็น สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะรูปปั้นนางเงือก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของจังหวัดสงขลา และเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของ แหลมสมิหลา รูปปั้นนางเงือก ที่อยู่บริเวณหาดทราย ขาวสะอาด มีแนวสนสร้างความร่มรื่น สภาพโดยรอบมีทิวทัศน์ ที่สวยสดงดงาม อ่านต่อ,,,

 

 

อุทยานแห่งชาติบางลาง – จังหวัดยะลา     อุทยานแห่งชาติบางลาง ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติใน วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2542 กับพื้นที่มากกว่า 461 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 288,150 ไร่  ครอบคลุมพื้นที่ของ อำเภอบันนังสตา อำเภอเบตง และอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของ อุทยานแห่งชาติบางลาง จะมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน สลับกับเนินเขา อ่านต่อ...

 

 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา     อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เป็น อุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่มีพื้นที่ มากกว่า 494 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 308,987 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอละงู อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้รับการประกาศ ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2527 อ่านต่อ...

 

 

แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้