จังหวัดยะลา – สถานที่ท่องเที่ยวยะลา – แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยะลา

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

• จังหวัดกระบี่
• จังหวัดชุมพร
• จังหวัดตรัง
• จังหวัดนครศรีธรรมราช
• จังหวัดนราธิวาส
• จังหวัดปัตตานี
• จังหวัดพังงา
• จังหวัดพัทลุง
• จังหวัดภูเก็ต
• จังหวัดยะลา
• จังหวัดระนอง
• จังหวัดสงขลา
• จังหวัดสตูล
• จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

line

จังหวัดยะลาSponsored Links :

          จังหวัดยะลา เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 47 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย กับพื้นที่มากกว่า 4,521.078 ตารางกิโลเมตร และจังหวัดยะลา ยังเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุด ของประเทศไทย มีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน”

          คำว่า “ยะลา” มาจากคำว่า “ยาลอ” ในภาษามลายูพื้นเมืองแปลว่า “แห” การตั้งชื่อของจังหวัดว่า ยะลานั้น ในอดีต ที่มีการก่อสร้างเมือง พระยาเมืองคนแรกได้ ตั้งที่ทำการขึ้นที่บ้านยะลา อยู่ใกล้กับ ภูเขายาลอ จึงเป็นที่มาของชื่อเมืองยะลา ในปัจจุบันคนพื้นเมืองบางส่วนจะออกเสียงเป็น ยาลอ อยู่จนถึงทุกวันนี้

อาณาเขตของจังหวัดยะลา

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ ประเทศมาเลเซีย
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดนราธิวาส
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา

          ส่วนทางด้านการเมืองการปกครอง จังหวัดยะลา ได้แบ่งการปกครอง ออกเป็น 6 อำเภอ กับอีก 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเบตง อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอธารโต กิ่งอำเภอกาบัง และกิ่งอำเภอกรงปีนัง

          จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดตนแบบ เนื่องจากมีการจัดวางผังเมือง แบบใยแมงมุม ที่นับได้ว่ามีความสวยงามที่สุด ของประเทศไทย จนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดความสะอาด 3 ปีซ้อนในปี พุทธศักราช 2528 – 2530 ที่สำคัญ องค์การอนามัยโลกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 5 เมืองของประเทศไทย ว่าเป็นเมือง ที่น่าอยู่ที่สุด ในโครงการเมืองน่าอยู่ทั่วโลก

 

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยะลา

 

จังหวัดยะลา – สถานที่ท่องเที่ยวยะลา – แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยะลา

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( จังหวัดยะลา – สถานที่ท่องเที่ยวยะลา – แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยะลา )