จังหวัดตรัง – ประวัติจังหวัดตรัง – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

• จังหวัดกระบี่
• จังหวัดชุมพร
• จังหวัดตรัง
• จังหวัดนครศรีธรรมราช
• จังหวัดนราธิวาส
• จังหวัดปัตตานี
• จังหวัดพังงา
• จังหวัดพัทลุง
• จังหวัดภูเก็ต
• จังหวัดยะลา
• จังหวัดระนอง
• จังหวัดสงขลา
• จังหวัดสตูล
• จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

line

จังหวัดตรัง – ประวัติจังหวัดตรังSponsored Links :

          จังหวัดตรัง เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่อยู่ในเขตภาคใต้ ของประเทศไทย นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยว ให้ความสนใจอีกจังหวัดหนึ่ง เพราะเป็นเมืองท่า ที่มีการค้าขาย การคมนาคม ที่สะดวกสบาย ในสมัยก่อนนั้นตรัง จะรู้จักกันดี ในชื่อที่ว่า “เมืองทับเที่ยง” โดยจังหวัดตรัง มีพื้นที่มากกว่า 4,917.519 ตารางกิโลเมตร ที่ถือได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 43 ของจังหวัดทั้งหมด ในประเทศไทย

          ในอดีตนั้น จังหวัดตรัง ถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญเมืองหนึ่ง ของประเทศไทย ที่มีการค้าการขายของกับ ชาติต่างๆ มากมาย จึงทำให้จังหวัดตรัง เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ไปสู่ นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ จังหวัดตรัง ยังเป็นจังหวัดแรก ที่มีการนำต้นยางพารา จากประเทศมาเลเซีย โดย พระยารัษฏานุประดิษฐมหิศรภักดี มาปลูกอีกด้วย และเป็นจังหวัดท่องเที่ยว อีกจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ ดังคำขวัญของ จังหวัดตรังที่ว่า “เมืองพระยารัษฏา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเสิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวนตระการตา”

อาณาเขต จังหวัดตรัง

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสตูล และคาบมหาสมุทรอินเดีย (ทะเลอันดามัน)
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดพัทลุง
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดกระบี่ และคาบมหาสมุทรอินเดีย (ทะเลอันดามัน)

 

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 

จังหวัดตรัง – ประวัติจังหวัดตรัง – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( จังหวัดตรัง – ประวัติจังหวัดตรัง – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตรัง )