จังหวัดสุราษฏร์ธานี – ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว สุราษฏร์ธานี

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

• จังหวัดกระบี่
• จังหวัดชุมพร
• จังหวัดตรัง
• จังหวัดนครศรีธรรมราช
• จังหวัดนราธิวาส
• จังหวัดปัตตานี
• จังหวัดพังงา
• จังหวัดพัทลุง
• จังหวัดภูเก็ต
• จังหวัดยะลา
• จังหวัดระนอง
• จังหวัดสงขลา
• จังหวัดสตูล
• จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

line

จังหวัดสุราษฏร์ธานีSponsored Links :

          จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ทาง ภาคใต้ ของประเทศไทย จังหวัดสุราษฏร์ธานี นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ อีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่มากกว่า 12,891.469 ตารางกิโลเมตร

          เนื่องจาก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นจังหวัดใหญ่ จึงทำให้มีลักษณะ ทางภูมิประเทศที่ หลากหลาย มีทั้งพื้นที่ ที่เป็นที่ราบสูง ภูเขา ที่ราบชายฝั่งทะเล และเกาะต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน หมู่เกาะอ่างทอง ฯลฯ

          ในอดีตนั้น จังหวัดสุราษฏร์ธานี ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เนื่องจาก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นที่ตั้งของเมืองเก่า ที่สำคัญกว่านั้นยัง เป็นศูนย์กลางของเมืองศรีวิชัย จึงนับได้ว่า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน มีการค้นพบหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน โบราณคดีต่างๆ มากมาย จึงทำให้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีแหล่งท่องเที่ยว ทางโบราณคดี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายหลายแห่ง ดังคำขวัญของจังหวัด ที่ว่า “เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่ธรรมะ”

อาณาเขต จังหวัดสุราษฏร์ธานี

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และชายฝั่งทะเลทางด้านอ่าวไทย
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช และชายฝั่งทะเลทางด้านอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

จังหวัดสุราษฏร์ธานี – ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว สุราษฏร์ธานี

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( จังหวัดสุราษฏร์ธานี – ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว สุราษฏร์ธานี )