จังหวัดสงขลา – ข้อมูลจังหวัดสงขลา – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

• จังหวัดกระบี่
• จังหวัดชุมพร
• จังหวัดตรัง
• จังหวัดนครศรีธรรมราช
• จังหวัดนราธิวาส
• จังหวัดปัตตานี
• จังหวัดพังงา
• จังหวัดพัทลุง
• จังหวัดภูเก็ต
• จังหวัดยะลา
• จังหวัดระนอง
• จังหวัดสงขลา
• จังหวัดสตูล
• จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

line

ข้อมูลจังหวัดสงขลาSponsored Links :

          จังหวัดสงขลา เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีพื้นที่อยู่ทางภาคใต้ ของประเทศไทย จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 26 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่มากกว่า 7,393.889 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต จังหวัดสงขลา

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัด ปัตตานี จังหวัดยะลา และประเทศมาเลเซีย
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสตูล และจังหวัดพัทลุง

          จังหวัดสงขลา นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่สำคัญของ ภูมิภาคนี้ ดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป่า ศูนย์การค้าแดนใต้” จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ในอดีตนั้น เป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศไทย ที่มีการติดต่อค้าขาย กับชาวต่างชาติ เป็นเมืองชายทะเล ที่มีทะเลสาบ อันมีทรัพยากรธรรมชาติ พรั่งพร้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ของทั้งพืชและสัตว์ นอกจากจะมี ทะเลสงขลา ที่สวยงามแล้ว จากความเจริญรุ่งเรือง ในครั้งอดีตกาล ส่งผลให้ จังหวัดสงขลา มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุ อยู่มากมาย ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า ตลอดจน พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทางโบราณสถาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของไทย นอกจากนี้คนในสมัยก่อนได้มีการถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการละเล่นพื้นบ้าน ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ ให้ลูกหลานได้ทำการศึกษาเรียนรู้ จนทำให้ จังหวัดสงขลา มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ทะเล น้ำตก รวมถึง สถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณสถาน ฯลฯ

 

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

 

จังหวัดสงขลา – ข้อมูลจังหวัดสงขลา – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( จังหวัดสงขลา – ข้อมูลจังหวัดสงขลา – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา )