จังหวัดสตูล – ท่องเที่ยวสตูล – ของฝากสตูล

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

• จังหวัดกระบี่
• จังหวัดชุมพร
• จังหวัดตรัง
• จังหวัดนครศรีธรรมราช
• จังหวัดนราธิวาส
• จังหวัดปัตตานี
• จังหวัดพังงา
• จังหวัดพัทลุง
• จังหวัดภูเก็ต
• จังหวัดยะลา
• จังหวัดระนอง
• จังหวัดสงขลา
• จังหวัดสตูล
• จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

line

จังหวัดสตูล – ท่องเที่ยวสตูลSponsored Links :

         จังหวัดสตูล เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่อยู่ ภาคใต้ของประเทศไทย ฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย จังหวัดสตูล นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ใหญ่ เป็นอันดับที่ 64 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่มากกว่า 2,478.977 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,549,361 ไร่

          จังหวัดสตูล มีที่มาจาก คำว่า “สโตย” ในภาษามลายู แปลว่า กระท้อน ที่หมายถึงผลไม้ชนิดหนึ่ง ที่มีอยู่มากในจังหวัดสตูล โดยประชากรของจังหวัดร้อยละ 67.8 นับถือศาสนาอิสลาม นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 31.9 และร้อยละ 0.3 นับถือศาสนาคริสต์

          ลักษณะทางภูมิประเทศของ จังหวัดสตูล จะมีลักษณะเป็นภูเขา และเนินเขาสลับซับซ้อน ทางด้านทิศเหนือ กับทิศตะวันออก แล้วจะค่อยๆ ลาดเอียงสู่ทะเลอันดามันทางด้าน ทิศตะวันตกและทิศใต้ โดย มีทิวเขาบรรทัดและ ทิวเขาสันกาลาคีรี เป็นทิวเขาที่แบ่งเขต ระหว่างประเทศไทย กับประเทศมาเลเซีย

อาณาเขตของจังหวัดสตูล

 • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดตรัง และจังหวัดสงขลา
 • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซีย
 • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซีย
 • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน (มหาสมุทรอินเดีย)

จังหวัดสตูล ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 257 หมู่บ้าน 36 ตำบล และ 7 อำเภอ ดังนี้

 • อำเภอเมืองสตูล
 • อำเภอควนโดน
 • อำเภอท่าแพ
 • อำเภอควนกาหลง
 • อำเภอทุ่งหว้า
 • อำเภอละงู
 • อำเภอมะนัง

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

 

จังหวัดสตูล – ท่องเที่ยวสตูล – ของฝากสตูล

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( จังหวัดสตูล – ท่องเที่ยวสตูล – ของฝากสตูล )