จังหวัดระนอง – ข้อมูลการท่องเที่ยว – ข้อมูลจังหวัดระนอง

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

• จังหวัดกระบี่
• จังหวัดชุมพร
• จังหวัดตรัง
• จังหวัดนครศรีธรรมราช
• จังหวัดนราธิวาส
• จังหวัดปัตตานี
• จังหวัดพังงา
• จังหวัดพัทลุง
• จังหวัดภูเก็ต
• จังหวัดยะลา
• จังหวัดระนอง
• จังหวัดสงขลา
• จังหวัดสตูล
• จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

line

ข้อมูลการท่องเที่ยว – จังหวัดระนองSponsored Links :

          จังหวัดระนอง เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ อยู่ทางภาคใต้ ของประเทศไทย จังหวัดระนอง มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 59 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่ประมาณ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร ลักษณะทางภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ จะประกอบด้วยภูเขาสูง ทางด้านทิศตะวันออก มีป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และลาดลงสู่ทะเลอันดามัน ทางด้านทิศตะวันตก ลักษณะโดยทั่วไปของที่ตั้ง จังหวัดระนอง พื้นที่จะมีลักษณะเรียวและแคบ ดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า “คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง”

          ในอดีต จังหวัดระนอง ถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญทาง ประวัติศาสตร์ไทย ในสมัยที่ กรุงศรีอยุธยา เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และมีความรุ่งเรือง ในสมัยนั้น ระนอง เป็นหัวเมืองขนาดเล็ก เป็นเมืองขึ้นของเมืองชุมพร

          จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกมากที่สุดของประเทศไทย จนได้รับฉายาว่า เป็นเมือง “ฝนแปด แดดสี่” ซึ่งมีฤดูฝนยาวนานถึง 8 เดือน ฤดูฝนแล้ง 4 เดือน เนื่องจาก จังหวัดระนอง มีพื้นที่อยู่ติดกับทะเลอันดามัน และได้รับอิทธิพลของ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงได้ มากที่สุด

อาณาเขต ของจังหวัดระนอง

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดชุมพร และประเทศพม่า
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดชุมพร
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ มหาสมุทรอินเดีย (ทะเลอันดามัน) และประเทศพม่า

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

 

จังหวัดระนอง – ข้อมูลการท่องเที่ยว – ข้อมูลจังหวัดระนอง

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( จังหวัดระนอง – ข้อมูลการท่องเที่ยว – ข้อมูลจังหวัดระนอง )