แหล่งท่องเที่ยว - อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า – อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

• จังหวัดกระบี่
• จังหวัดชุมพร
• จังหวัดตรัง
• จังหวัดนครศรีธรรมราช
• จังหวัดนราธิวาส
• จังหวัดปัตตานี
• จังหวัดพังงา
• จังหวัดพัทลุง
• จังหวัดภูเก็ต
• จังหวัดยะลา
• จังหวัดระนอง
• จังหวัดสงขลา
• จังหวัดสตูล
• จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

line

แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุงSponsored Links :

          จังหวัดพัทลุง เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มี พื้นที่อยู่ทางภาคใต้ตอนล่างของ ประเทศไทย โดยมีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 58 ของจังหวัดทั้งหมดใน ประเทศไทย กับพื้นที่มากกว่า 3,424.473 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,140,296 ไร่ จังหวัดพัทลุง น่าจะสร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัย ในอดีตนั้น เมืองพัทลุงเป็นหัวเมือง ที่สำคัญของ ภาคใต้ในฐานะเป็น เมืองพระยามหานคร อ่านต่อ>>

 

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่าอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ใน เทือกเขาบรรทัด สภาพทางภูมิประเทศ โดยทั่วไปมีลักษณะ เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน กับพื้นที่มากกว่า 694 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 433,750 ไร่ คลอบคลุมพื้นที่ จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง มีความเชื่อกันว่า เป็นภูเขาที่ซึ่งเป็น ที่สถิตของดวงวิญญาณของ “ตาปู่” อ่านต่อ>>

 

 

อุทยานนกน้ำทะเลน้อยอุทยานนกน้ำทะเลน้อย ถือได้ว่า เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวภาคใต้ ที่สำคัญ อีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ บริเวณเหนือสุดของทะเลสาบสงขลา ในพื้นที่ของ จังหวัดพัทลุง อุทยานนกน้ำทะเลน้อย นับเป็นอุทยานนกน้ำที่ใหญ่ที่สุด ของ ประเทศไทย กับพื้นที่มากกว่า 281,250 ไร่ บริเวณนี้จะเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2518 อ่านต่อ>>

 

 

แหล่งท่องเที่ยว - อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า – อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( แหล่งท่องเที่ยว - อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า – อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง )