หมู่เกาะสุรินทร์ – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ – สถานที่ท่องเที่ยว พังงา

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

• จังหวัดกระบี่
• จังหวัดชุมพร
• จังหวัดตรัง
• จังหวัดนครศรีธรรมราช
• จังหวัดนราธิวาส
• จังหวัดปัตตานี
• จังหวัดพังงา
• จังหวัดพัทลุง
• จังหวัดภูเก็ต
• จังหวัดยะลา
• จังหวัดระนอง
• จังหวัดสงขลา
• จังหวัดสตูล
• จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

line

หมู่เกาะสุรินทร์ สถานที่ท่องเที่ยว พังงาSponsored Links :

          หมู่เกาะสุรินทร์ นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญ ของจังหวัดพังงา โดยมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนทางทะเลระหว่าง ประเทศไทย กับประเทศพม่า ทางทะเลอันดามัน ประกอบด้วยหมู่เกาะที่สำคัญดังนี้คือ หมู่เกาะสุรินทร์เหนือ หมู่เกาะสุรินทร์ใต้ หมู่เกาะกลาง หมู่เกาะไข และหมู่เกาะรี โดย หมู่เกาะสุรินทร์ ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 29 ของไทย ในวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2524 กับพื้นที่มากกว่า 84,375 ไร่ หรือประมาณ 135 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทะเลคิดเป็น 76 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่พื้นดิน

          อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว เฉลี่ยปีละมากกว่า 13,510 คน อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ นับได้ว่าเป็น อุทยานแห่งชาติ ที่มีความสมบูรณ์ ทางธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรทางบก ที่มีทั้งป่าดิบชื้น ป่าชายเลน ป่าชายหาด และทรัยพากรทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นแนวปะการัง โขดหินต่างๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของ สัตว์น้ำนานาชนิด

          นักท่องเที่ยว ที่มีความชื่นชอบการดำน้ำดูปะการัง อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาสุรินทร์ เป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่สุด เพราะ สามารถดำน้ำดูปะการัง ได้ทั้งน้ำตื้น และชมกองหินริเชริวสำหรับดำน้ำลึก อีกทั้งมีสัตว์น้ำใต้ทะเล ที่มีให้ชมอยู่จำนวนมาก

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150 หมายเลขโทรศัพท์ 076-491378

 

แหล่งทีองเที่ยวจังหวัดพังงา

 

หมู่เกาะสุรินทร์ – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ – สถานที่ท่องเที่ยว พังงา

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( หมู่เกาะสุรินทร์ – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ – สถานที่ท่องเที่ยว พังงา )