จังหวัดปัตตานี - สถานที่ท่องเที่ยว ปัตตานี - อ่าวปัตตานี – อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

• จังหวัดกระบี่
• จังหวัดชุมพร
• จังหวัดตรัง
• จังหวัดนครศรีธรรมราช
• จังหวัดนราธิวาส
• จังหวัดปัตตานี
• จังหวัดพังงา
• จังหวัดพัทลุง
• จังหวัดภูเก็ต
• จังหวัดยะลา
• จังหวัดระนอง
• จังหวัดสงขลา
• จังหวัดสตูล
• จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

line

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานีSponsored Links :

          จังหวัดปัตตานี เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ ของประเทศไทย โดย จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่มากกว่า 1,940.356 ตารางกิโลเมตร นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่มาก เป็นอันดับที่ 68 ของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก เป็นอันดับที่ 2 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดภูเก็ต จังหวัดปัตตานี เป็นเมืองท่าที่สำคัญ ของทางภาคใต้ และที่สำคัญ ยังเป็นศูนย์กลาง ทางด้านการเมือง การปกครอง การศึกษา อ่านต่อ>>

 

 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่สำคัญ ของจังหวัดปัตตานี ที่มีพื้นที่มากกว่า 68,750 ไร่ หรือประมาณ 110 ตารางกิโลเมตร ลักษณะ ทางภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็น เทือกเขาสูง สลับซับซ้อน โดยพื้นที่ทั้งหมดของ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จะอยู่ที่บริเวณ เทือกเขาสันกาลาคีรี มียอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาบางจันทร์ อ่านต่อ>>

 

 

อ่าวปัตตานี – ทรัพยากรน้ำ ปัตตานีอ่าวปัตตานี นับได้ว่าเป็นแหล่งอาหาร ที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ของทะเลอ่าวไทย โดยเฉพาะบริเวณ อ่าวปัตตานี นั้นจะพบว่ามี พืชดอกในทะเล หรือหญ้าทะเล อันได้แก่ หญ้าอำพัน ซึ่งเป็นอาหารหลังของ พะยูน ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ที่สุดในฝั่งทะเลอ่าวไทย และที่แห่งนี้ เคยมี พะยูนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเมือ หลายปีที่แล้ว อ่านต่อ>>

 

 

 

จังหวัดปัตตานี - สถานที่ท่องเที่ยว ปัตตานี - อ่าวปัตตานี  – อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( จังหวัดปัตตานี - สถานที่ท่องเที่ยว ปัตตานี - อ่าวปัตตานี – อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว )