ข้อมูลจังหวัดปัตตานี – ท่องเที่ยว – รัฐปัตตานี

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

• จังหวัดกระบี่
• จังหวัดชุมพร
• จังหวัดตรัง
• จังหวัดนครศรีธรรมราช
• จังหวัดนราธิวาส
• จังหวัดปัตตานี
• จังหวัดพังงา
• จังหวัดพัทลุง
• จังหวัดภูเก็ต
• จังหวัดยะลา
• จังหวัดระนอง
• จังหวัดสงขลา
• จังหวัดสตูล
• จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

line

ข้อมูลจังหวัดปัตตานีSponsored Links :

          จังหวัดปัตตานี เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้ ของประเทศไทย โดย จังหวัดปัตตานี มีพื้นที่มากกว่า 1,940.356 ตารางกิโลเมตร นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่มาก เป็นอันดับที่ 68 ของประเทศไทย และเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก เป็นอันดับที่ 2 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดภูเก็ต

          ในอดีต จังหวัดปัตตานี ถือได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีความเจริญรุ่งเรือง และเป็น จังหวัดที่มีความเก่าแก่ ทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วง พุทธศตวรรษที่ 7 นั้น รัฐปัตตานี มีฐานะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรลังกาสุกะ ซึ่งเป็นรัฐอิสระของชาวไทยพุทธ สมัยนั้นมีอาณาเขต ครอบคลุมพื้นที่ใน จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี สงขลา ยะลา นราธิวาส กลันตัน และตรังกานูใน ประเทศมาเลเซีย จากความรุ่งโรจน์ของ รัฐปัตตานี ในสมัยนั้น ทำให้ปัจจุบัน ยังเห็นเป็น ซากของเมืองเก่า ที่อำเภอยะรัง

          จังหวัดปัตตานี เป็นเมืองท่าที่สำคัญ ของทางภาคใต้ และที่สำคัญ ยังเป็นศูนย์กลาง ทางด้านการเมือง การปกครอง การศึกษา การติดต่อค้าขาย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางทางด้าน ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ของภาคใต้อีกด้วย

          จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ที่ยาวมากกว่า 170 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน จึงทำให้มี แหล่งท่องเที่ยว มากมายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ หรือแหล่งท่องเที่ยว ทางโบราณสถาน

อาณาเขตของ จังหวัดปัตตานี

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสงขลา
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

 

ข้อมูลจังหวัดปัตตานี – ท่องเที่ยว – รัฐปัตตานี

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( ข้อมูลจังหวัดปัตตานี – ท่องเที่ยว – รัฐปัตตานี )