ททท. นราธิวาส – ประวัติ จังหวัดนราธิวาส – สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

• จังหวัดกระบี่
• จังหวัดชุมพร
• จังหวัดตรัง
• จังหวัดนครศรีธรรมราช
• จังหวัดนราธิวาส
• จังหวัดปัตตานี
• จังหวัดพังงา
• จังหวัดพัทลุง
• จังหวัดภูเก็ต
• จังหวัดยะลา
• จังหวัดระนอง
• จังหวัดสงขลา
• จังหวัดสตูล
• จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

line

ททท. นราธิวาส – ประวัติ จังหวัดนราธิวาสSponsored Links :

          จังหวัดนราธิวาส เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในเขตภาคใต้ ของประเทศไทย โดย จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศไทย นราธิวาส มีพื้นที่มากกว่า 4,475.43 ตารางกิโลเมตร นับได้ว่าเป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่ใหญ่ เป็นลำดับที่ 49 ของจังหวัดทั้งหมดของประเทศไทย โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของ จังหวัดนราธิวาส จะเป็นภูเขาและป่าไม้ มีแม่น้ำสำคัญ อยู่หลายสาย เช่น แม่น้ำบางนรา แม่น้ำตากใบ แม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำโก-ลก

          จังหวัดนราธิวาส ถือได้ว่าเป็น เมืองที่มีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของนักลงทุน ทางอุตสาหกรรม ในภูมิภาคนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็น จังหวัดชายแดนที่มีการค้าขาย ลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เศรษฐกิจ มีการเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก ทั้งเศรษฐกิจทางด้านการบริการ การโรงแรม การบันเทิง การท่องเที่ยว ฯลฯ

          ในอดีตนั้นดินแดนแห่งนี้มีชื่อว่า “เมอนารา” (Menara) เป็นภาษามลายู ที่มีความหมายว่า หอคอย และได้กลายเป็นคำในภาษาไทยว่า “บางนรา” จนกระทั่งเมื่อปี พุทธศักราช 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้มีการตั่งชื่อขึ้นใหม่คือ “นราธิวาส” และใช้มาจนกระทั่งทุกวันนี้

อาณาเขต ของจังหวัดนราธิวาส

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดปัตตานี และชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ ประเทศมาเลเซีย
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ ประเทศมาเลเซีย และชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดยะลา

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส

 

ททท. นราธิวาส – ประวัติ จังหวัดนราธิวาส – สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( ททท. นราธิวาส – ประวัติ จังหวัดนราธิวาส – สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ )