แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ - เกาะพีพี – อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - สุสานหอย

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

• จังหวัดกระบี่
• จังหวัดชุมพร
• จังหวัดตรัง
• จังหวัดนครศรีธรรมราช
• จังหวัดนราธิวาส
• จังหวัดปัตตานี
• จังหวัดพังงา
• จังหวัดพัทลุง
• จังหวัดภูเก็ต
• จังหวัดยะลา
• จังหวัดระนอง
• จังหวัดสงขลา
• จังหวัดสตูล
• จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

line

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่Sponsored Links :

          จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย จังหวัดกระบี มีพื้นที่ ใหญ่เป็นอันดับที่ 45 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย โดยมีพื้นที่มากกว่า 4,708.512 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่ มีหลากหลาย ทั้งขุนเขา ที่ราบ ที่ดอน ตลอดจนหมู่เกาะน้อยใหญ่ มากกว่า 130 เกาะ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าชายเลน ที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ และเป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลนานาพันธ์ อ่านต่อ>>

 

 

เกาะพีพี – อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราเกาะพีพี นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดกระบี เนื่องจาก เกาะพีพี ได้รับการยกย่อง จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ ว่าเป็น แหล่งท่องเที่ยว ทางทะเล ที่มีความสวยงาม จนทำให้ เกาะพีพี ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 10 ของสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความสวยงาม ที่สุดของโลก  ลักษณะทั่วไปของ หมู่เกาะพีพี จะเป็นหน้าผาสูงชัน และเป็นภูเขาหิน มีต้นไม้ขนาดเล็ก ขึ้นตามซอกหิน ที่สำคัญบริเวณหน้าผา จะมีปะการังที่สวยงามมาก อ่านต่อ>>

 

 

สุสานหอย – สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่สุสานหอย เป็นปรากฏการ ทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการทับถม ตัวของซากหอยขมน้ำจืด เมื่อประมาณ 40-50 ล้านปีมาแล้ว ซึ่งทางนักธรณีวิทยา ได้สันนิษฐานว่า ในอดีตนั้น สถานที่แห่งนี้ เป็นที่ลุ่มแม่น้ำ สุสานหอย นับเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยว แห่งหนึ่งของ จังหวัดกระบี ที่นักท่องเที่ยว ไม่ควร มองข้าม เนื่องจาก ทั่วโลกนั้นมี สุสานหอย เพียง 3 ประเทศเท่านั้น คือ ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านต่อ>>

 

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ - เกาะพีพี – อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา -  สุสานหอย

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ - เกาะพีพี – อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - สุสานหอย )