จังหวัดชุมพร – สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ - ประวัติชุมพร

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

• จังหวัดกระบี่
• จังหวัดชุมพร
• จังหวัดตรัง
• จังหวัดนครศรีธรรมราช
• จังหวัดนราธิวาส
• จังหวัดปัตตานี
• จังหวัดพังงา
• จังหวัดพัทลุง
• จังหวัดภูเก็ต
• จังหวัดยะลา
• จังหวัดระนอง
• จังหวัดสงขลา
• จังหวัดสตูล
• จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

line

จังหวัดชุมพร – สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้Sponsored Links :

           จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ อยู่ทางภาคใต้ ของประเทศไทย จังหวัดชุมพร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 37 ของจังหวัดทั้งหมดใน ประเทศไทย โดยชุมพร มีพื้นที่มากกว่า 6,010.849 ตารางกิโลเมตร

          ในอดีตนั้น จังหวัดชุมพร เป็นเมืองหน้าด่าน จึงมีการสันนิษฐานกันว่า ชุมพร น่าจะมาจากคำว่า “ชุมนุมพล” เพราะจังหวัดชุมพรนั้น เวลามีการเคลื่อนทัพ ของนักรบไทย ไม่ว่าจะเป็นทัพที่มาจากฝ่ายเหนือ หรือฝ่ายใต้ ล้วนแล้วต้องมา ชุมนุมพล ตั้งค่ายอยู่ที่จังหวัดชุมพรทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีข้อ สันนิษฐานอีกอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับชื่อที่มาที่ไป ของจังหวัดชุมพร น่าจะมาจาก ต้นมะเดื่อชุมพร ซึ่งเป็น พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ที่มีการพบมากบนฝั่งแม่น้ำท่าตะเภา จังหวัดชุมพร เพราะ ต้นมะเดื่อชุมพร เป็นสัญลักษณ์ ส่วนหนึ่งของตราประจำจังหวัดชุมพร

           ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของ จังหวัดชุมพร จะมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขาสูง มีแม่น้ำสำคัญอยู่หลายสาย เช่น แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำสวี และแม่น้ำหลังสวน โดยที่แม่น้ำทุกสายนั้นจะไหลลง สู่ทะเลฝั่งของทะเลอ่าวไทย ชายฝั่งของจังหวัดชุมพร ยังมีเกาะน้อยใหญ่ มากกว่า 45 เกาะ

อาณาเขตของ จังหวัดชุมพร

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตกมีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดระนอง และประเทศสหภาพพม่า

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

 

จังหวัดชุมพร – สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ - ประวัติชุมพร

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( จังหวัดชุมพร – สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้ - ประวัติชุมพร )