สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

Let Us Be Your Thailand Travel Buddy

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

     ภาคเหนือ ของประเทศไทย ลักษณะทางภูมิประเทศ จะเต็มไปด้วยเทือกเขา น้อยใหญ่ ที่มีความสลับซับซ้อน จึงทำให้ ภาคเหนือของประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยว ในเชิงอนุรักษ์อยู่มากมาย สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิเช่น

 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ     อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็น วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติ ของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ...

 

 

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร     อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นอีกสถานที่หนึ่ง หากนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในจังหวัดกำแพงเพชร ไม่ควรพลาดการเยี่ยมชม เพราะที่แห่งนี้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร โดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) อ่านต่อ...

 

 

วัดร่องขุ่น     วัดร่องขุ่น เป็นวัดที่มีความสวยงาม โดยเฉพาะโบสถ์ เปรียงเสมือนสวรรค์ วิมานบนดินที่มนุษย์ อย่างเราๆ ก็สามารถ มาสัมผัสได้ และที่สำคัญวัดร่องขุ่น เป็นศิลปะ ฝีมือของคนไทย โดยอาจารเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้าง แนวคิดในการสร้างวัดร่องขุ่น ก็เป็นการจำลอง ให้วัดเหมือนกับ เมืองสวรรค์ ที่มนุษย์จะสามารถสัมผัสได้ ในพื้นที่ประมาณ 9 ไร่ อ่านต่อ...

 

 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร     วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ เป็น สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก อีกแห่งหนึ่ง สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็นพระพุทธรูปที่ มีความสวยงามมากที่สุดใน ประเทศไทย นั่นคือ พระพุทธชินราช สันนิษฐานกันว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สร้างขึ้นตั้งแต่ ก่อนสมัยกรุงสุโขทัย เป็นราชธานี และเป็นพระอารามหลวง มาตั้งแต่ครั้งนั้น เนื่องจากได้มีการค้นพบหลักฐาน ในศิลาจารึกสุโขทัย อ่านต่อ...

 

 

เขื่อนภูมิพลผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ      เขื่อนภูมิพล ตั้งอยู่บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ ที่สร้างด้วยคอนกรีต เขื่อนภูมิพล เป็นอ่างเก็บน้ำที่ สามารถจุน้ำได้สูงที่สุด ในภูมิภาค เอเชียอาคเนย์ เขื่อนภูมิพล เป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ และเก็บกักน้ำ ได้มากเป็นอันดับที่ 8 ของโลก ซึ่งสามารถ รองรับน้ำ ได้มากกว่า 3,462 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่านต่อ...

 

 

ภูสอยดาว – อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว     อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ได้รับการ จัดตั้งให้เป็น วนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เมื่อวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2533 ในตอนที่ ได้รับการจัดตั้งให้เป็น วนอุทยานแห่งชาติ นั้นมีพื้นที่เพียง 20,000 ไร่เท่านั้น ต่อมาในปี พุทธศักราช 2535 ได้มีการสำรวจ พื้นที่เพิ่มเติมและ ได้มีมติคณะรัฐมนตรี ให้รวมเนื้อที่ 78.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,962.5 ไร่ อ่านต่อ...