วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - จังหวัดพิษณุโลก - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

• จังหวัดกำแพงเพชร
• จังหวัดเชียงราย
• จังหวัดเชียงใหม่
• จังหวัดตาก
• จังหวัดนครสวรรค์
• จังหวัดน่าน
• จังหวัดพะเยา
• จังหวัดพิจิตร
• จังหวัดพิษณุโลก
• จังหวัดเพชรบูรณ์
• จังหวัดแพร่
• จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• จังหวัดลำปาง
• จังหวัดลำพูน
• จังหวัดสุโขทัย
• จังหวัดอุตรดิตถ์

 

line

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - จังหวัดพิษณุโลกSponsored Links :

          วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็น สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก อีกแห่งหนึ่ง สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็นพระพุทธรูปที่ มีความสวยงามมากที่สุดใน ประเทศไทย นั่นคือ พระพุทธชินราช นอกจากนี้ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ยังเป็นศิลปกรรม และประติมากรรม สมัยกรุงสุโขทัย ที่เราคนรุ่นหลัง ควรร่วมมือกันหวงแหน มรดกทางศิลปวัฒนธรรม อันล้ำค่าของไทย

          วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดหลวงชั้นเอก “วรมหาวิหาร” ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ทางด้านทิศตะวันออก ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

          สันนิษฐานกันว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สร้างขึ้นตั้งแต่ ก่อนสมัยกรุงสุโขทัย เป็นราชธานี และเป็นพระอารามหลวง มาตั้งแต่ครั้งนั้น เนื่องจากได้มีการค้นพบหลักฐาน ในศิลาจารึกสุโขทัย

โบราณสถาน ที่น่าสนใจใน วัดพระศรีรัตนมหาวรมหาวิหาร  

  • พระวิหารหลวง (ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช) เป็นพระวิหารหลวงที่ มีความสง่างาม ของสถาปัตยกรรม สมัยกรุงสุโขทัยที่มี ความสมบูรณ์ คงสภาพเดิมที่สุดแห่งหนึ่ง ของประเทศไทย
  • พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย และเป็นพระพุทธรูป ที่หล่อด้วยทองสำริต ศิลปะสมัยกรุงสุโขทัย ที่สวยงามที่สุดของ ประเทศไทย
  • พระเหลือ
  • พระปรางค์
  • พระวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน
  • พระวิหารพระอัฏฐารส

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร -  จังหวัดพิษณุโลก - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร - จังหวัดพิษณุโลก - แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย )