อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ - จังหวัดกำแพงเพชร

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

• จังหวัดกำแพงเพชร
• จังหวัดเชียงราย
• จังหวัดเชียงใหม่
• จังหวัดตาก
• จังหวัดนครสวรรค์
• จังหวัดน่าน
• จังหวัดพะเยา
• จังหวัดพิจิตร
• จังหวัดพิษณุโลก
• จังหวัดเพชรบูรณ์
• จังหวัดแพร่
• จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• จังหวัดลำปาง
• จังหวัดลำพูน
• จังหวัดสุโขทัย
• จังหวัดอุตรดิตถ์

 

line

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - จ.กำแพงเพชรSponsored Links :

          อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นอีกสถานที่หนึ่ง หากนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในจังหวัดกำแพงเพชร ไม่ควรพลาดการเยี่ยมชม เพราะที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็น "มรดกโลก" ร่วมกับ อุทยานประวิติศาสตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2534

           โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นงาน สถาปัตยกรรม ที่มีลักษณะโดดเด่น ทั้งในด้านความเชื่อของบรรพชนในอดีต มีการใช้วัสดุศิลาแลง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการก่อสร้าง และที่สำคัญรูปแบบทางศิลปกรรม ทั้งหมดเป็นของแท้ดั้งเดิมทั้งสิ้น ชวนหลงใหลกับภาพ ที่สะทอนให้เห็นถึงความ เจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้นที่มีอายุ ไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 19 ประกอบไปด้วย โบราณสถานดังนี้

  • โบราณสถานฝั่งตะวันตกหรือเมืองนครชุม ประกอบไปด้วย วัดพระบรมธาตุ เป็นเจดีย์ซึ่ง ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้เมื่อปี พ.ศ. 1900 วัดพระบรมธาตุเจติยาราม ภายในมีพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา เป็นจำนวนมาก กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี ฯลฯ
  • โบราณสถานนองเมืองหรือเขตอรัญญิก ประกอบไปด้วย วัดพระนอน จะมีกำแพงที่เป็นศิลาแลงรอบทั้ง 4 ด้าน พบหลักฐานที่สันนิษฐานกันว่า สลักขึ้นในสมัยอยุธยาคือ ใบเสมารูปเทพพนม พาลีกับทรพี ฯลฯ
  • โบราณสถานฝั่งตะวันออกในเขตกำแพงเมือง ฯลฯ

          อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 หรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 055-711921

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

 

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ - จังหวัดกำแพงเพชร

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร - แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ - จังหวัดกำแพงเพชร )