สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน - ท่องเที่ยวทั่วไทย - เที่ยวเมืองไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด

สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

     ภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับได้ว่าเป็นภาคที่มีพื้น ที่ของจังหวัดทั้งหมดรวมกันแล้วมีมากถึง 170,226 ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่มากกว่า 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทย ทีสำคัญ ภาคอีสาน เป็นภาคที่มีเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็น ภาษาพูด อาหาร ดนตรี ฯลฯ

 

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง      อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้รับการ ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2505 นับได้ว่า เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 2 ของประเทศไทย ถัดจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยอุทยานแห่งชาติภูกระดึง มีพื้นที่มากกว่า 217,579.25 ไร่ หรือประมาณ 348.12 ตารางกิโลเมตร อ่านต่อ>>

 

บึงพลาญชัย     บึงพลาญชัย นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว และนับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ ของ จังหวัดร้อยเอ็ด บึงพลาญชัย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 50 ไร่เศษ มีลักษณะเป็นเกาะ ที่อยู่กลางบึงน้ำ ขนาดใหญ่ ทางจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พัฒนาให้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ มีการ ตกแต่งพื้นที่ด้วย พันธุ์ไม้ มากมายนานาพันธุ์ อ่านต่อ>>

 

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย     อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย นับว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ทางโบราณสถาน ที่สำคัญของ จังหวัดนครราชสีมา อุทยานประวัติศาสตร์ มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขต การปกครองของ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และได้มีการประกาศ ให้ปราสาทหินพิมาย เป็น อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ในวันที่ 12 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2532 อ่านต่อ>>

 

พระธาตุพนม – ความเป็นมา งานนมัสการองค์พระธาตุพนม     พระธาตุพนม ความสำคัญของพระธาตุพนม เป็นที่ประดิษฐานพระอุรังธาตุ สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ลักษณะขององค์พระธาตุ เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 12.33 เมตร มีความสูง 53.6 เมตร ในวันเพ็ญเดือน 3 จนกระทั้งถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกๆปี จะมีงานประจำปีของทางจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการ นมัสการพระธาตุพนม อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน - ท่องเที่ยวทั่วไทย - เที่ยวเมืองไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด

อุทยานแห่งชาติภูเรือ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2522 กับพื้นที่มากกว่า 120.84 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 75,525 ไร่ อยู่ในเขตการปกครองของ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

อ่านต่อ...