จังหวัดร้อยเอ็ด – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด – ภาคอีสาน

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

เที่ยวภาคอีสาน

• จังหวัดกาฬสินธุ์
• จังหวัดขอนแก่น
• จังหวัดชัยภูมิ
• จังหวัดนครพนม
• จังหวัดนครราชสีมา
• จังหวัดบุรีรัมย์
• จังหวัดบึงกาฬ
• จังหวัดมหาสารคาม
• จังหวัดมุกดาหาร
• จังหวัดยโสธร
• จังหวัดร้อยเอ็ด
• จังหวัดเลย
• จังหวัดศรีสะเกษ
• จังหวัดสกลนคร
• จังหวัดสุรินทร์
• จังหวัดหนองคาย
• จังหวัดหนองบัวลำภู
• จังหวัดอำนาจเจริญ
• จังหวัดอุดรธานี
• จังหวัดอุบลราชธานี

 

line

จังหวัดร้อยเอ็ด – ภาคอีสานSponsored Links :

          จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีพื้นที่ อยู่ทางภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับที่ 23 ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย กับพื้นที่มากกว่า 8,299.449 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,187,156 ไร่

          ในอดีตนั้นจังหวัดร้อยเอ็ด นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง มาก เมื่อครั้งก่อนประวัติศาสตร์ ได้มีการปรากฏชื่อในตำนานอุรังคธาตุว่า สาเกตนคร (เมืองร้อยเอ็ดประตู) ในตำนานเล่าว่าเมืองนี้เป็นเมือง ที่มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นอย่างมาก และที่สำคัญมีเมืองขึ้นมากถึง 101 เมือง จึงเป็นเหตุ ให้มีการ เรียกชื่อเมืองว่าเมืองร้อยเอ็ด มาจนถึงทุกวันนี้

          ลักษณะทางภูมิประเทศ โดยทั่วไปของจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ซึ่งโดยเฉลี่ยสูงกว่า ระดับน้ำทะเลประมาณ 120 – 160 เมตร ทางตอนเหนือ จะติดต่อกับเทือกเขาภูพาน ทางตอนกลางของจังหวัด จะมีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่น ส่วนทางตอนใต้ของจังหวัด จะมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลและแม่น้ำสาขาต่างๆ ได้แก่ แม่น้ำชี แม่น้ำพลับพลา แม่น้ำเตา เป็นต้น อีกทั้งยังมีพื้นที่ประมาณ 80,000 ไร่ซึ่งเป็นที่ราบต่ำมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ถูกเรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้

อาณาเขตของ จังหวัดร้อยเอ็ด

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดยโสธร
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดมหาสารคาม

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

 

จังหวัดร้อยเอ็ด – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด – ภาคอีสาน

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( จังหวัดร้อยเอ็ด – สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด – ภาคอีสาน )