ท่องเที่ยวภาคตะวันออก - สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก - วัฒนธรรมของภาคตะวันออก

สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

     ภาคตะวันออก ของประเทศไทย ลักษณะทางภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็น ที่ราบสูงสลับกับภูเขา และนับได้ว่า ภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นภาคที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศได้ เป็นอย่างดี เนื่องจาก ภาคตะวันออกของประเทศไทย จะเป็นเมืองอุตสาหกรรม และนอกจากจะเป็น เมืองอุตสาหกรรมแล้ว ทางด้านเกษตร ก็มีผลไม้มากมาย หลายชนิด เป็นเมืองท่า ที่สำคัญ มีท่าเรือบรรทุกสินค้า ฯลฯ

 

เกาะช้าง ตราด     เกาะช้าง ตราด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียง นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ ให้ความสนใจ เดินทางมาท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก เฉลี่ยปีละหลายล้านคน นับได้ว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด ในฝั่งของทะเลอ่าวไทย และเป็นหมู่เกาะ ที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศไทย รองจากเกาะภูเก็ต อ่านต่อ...

 

เกาะสีชัง     เกาะสีชัง มีฐานะเป็นอำเภอแห่งหนึ่งของ จังหวัดชลบุรี มีลักษณะเป็น เกาะใหญ่ เป็นเกาะที่ น่าท่องเที่ยว อีกแห่งหนึ่งของ ประเทศไทย ที่นักท่องเที่ยว สามารถเดินทางมาท่องเที่ยว แบบวันเดียวกลับ หรือจะพักค้างคืนก็ได้ เกาะสีชัง อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลศรีราชา ประมาณ 12 กิโลเมตร อ่านต่อ...

 

เขาคิชกูฏจันทบุรี     เขาคิชกูฏจันทบุรี มีพื้นที่มากกว่า 58 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,687 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ของ อำเภอมะขาม และกิ่งอำเภอเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี เขาคิชกูฏจันทบุรี ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2520 อ่านต่อ...

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน     เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน นับได้ว่าเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ ภาคตะวันออก ของประเทศไทย โดยเขต รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน มีพื้นที่มากกว่า 643,750 ไร่ หรือประมาณ 1,030 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ มากถึง 5 จังหวัด อ่านต่อ...

 

ท่องเที่ยวภาคตะวันออก - สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก - วัฒนธรรมของภาคตะวันออก

เกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด นับได้ว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดระยอง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นอย่างดี เนื่องจาก เป็นเกาะที่อยู่ ห่างจากชายฝั่ง เพียงแค่ 6.5 กิโลเมตรเท่านั้น เกาะเสม็ดมีพื้นที่ ตั้งอยู่ใน เขตการปกครองของ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีพื้นที่ประมาณ 3,125 ไร่เศษ

อ่านต่อ...