จังหวัดตราด – เกาะช้าง ตราด – สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

เที่ยวภาคตะวันออก

• จังหวัดจันทบุรี
• จังหวัดชลบุรี
• จังหวัดตราด
• จังหวัดระยอง
• จังหวัดฉะเชิงเทรา
• จังหวัดปราจีนบุรี
• จังหวัดสระแก้ว

 

line

จังหวัดตราดSponsored Links :

          จังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ทาง ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพื้นที่มากกว่า 2,819 ตารางกิโลเมตร ซึ่งนับได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ เป็นลำดับที่ 62 ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศไทย

          จังหวัดตราด นับได้ว่าเป็นเมืองท่า ที่สำคัญอีกเมืองหนึ่ง ในสมัยก่อนนั้น พ่อค้าที่เดินทางมาค้าขาย มักจะแวะจอดเรือเพื่อเตรียมเสบียง ตลอดจน ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน ก่อนที่จะเดินทางต่อไป จังหวัดตราด จึงเป็นหัวเมืองชายทะเล ที่มีบทบาทสำคัญอีกเมืองหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการค้า หรือการรักษาอธิปไตย ของชาติไทยให้คงอยู่จนถึงทุกวันนี้

          จังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ทางด้าน ทิศตะวันออกสุด ของ ประเทศไทย ฝั่งของทะเลอ่าวไทย ลักษณะโดยทั่วไปของจังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่ มีหมู่เกาะต่าง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและมีชื่อเสีย เกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยว คือเกาะช้าง นอกจากเกาะช้างแล้ว จังหวัดตราด ยังมีหมู่เกาะน้อยใหญ่ อยู่อีกมากมาย ดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า "เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา" เนื่องจาก จังหวัดตราด เป็นจังหวัด ที่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล ฝั่งทะเลอ่าวไทย ประชากรส่วนใหญ่ ของจังหวัดจึง มีอาชีพทำการประมงเป็นหลัก

อาณาเขตของ จังหวัดตราด 

  • ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดจันทบุรี และประเทศกัมพูชา
  • ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเล ทางด้านทะเลอ่าวไทย
  • ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชา
  • ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดจันทบุรี

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตราด

 

จังหวัดตราด – เกาะช้าง ตราด – สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( จังหวัดตราด – เกาะช้าง ตราด – สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก )