สถานที่ท่องเที่ยว – แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง - ท่องเที่ยวทั่วไทย

สถานที่ท่องเที่ยว – แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง

     กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีประชากร หนาแน่นมากที่สุดของประเทศไทย โดยในปีพุทธศักราช 2553 มีประชากรมากถึง 5,701,394 คน เฉลี่ยมีคน อาศัยอยู่มากถึง 3,635.15 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร โดยกรุงเทพฯ มีพื้นที่ประมาณ 1,568.737 ตารางกิโลเมตร นับได้ว่าเป็นเมืองที่ มีพื้นที่มากเป็นลำดับที่ 69 ของประเทศไทย

อ่านต่อ..

อุทยานแห่งชาติไทรโยค     อุทยานแห่งชาติไทรโยค นับได้ว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สำคัญของ จังหวัดกาญจนบุรี อีกที่หนึ่งซึ่งได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นจำนวนมาก โดยในปีงบประมาณ 2549 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากกว่า 166,993 คน อุทยานแห่งชาติไทรโยค พื้นที่ส่วนใหญ่ ของอุทยาน จะมีลักษณะเป็น เทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน ความสูงเฉลี่ย อยู่ที่ประมาณ 300-600 เมตร จากระดับน้ำทะเล อ่านต่อ...

 

หาดชะอำ – บ้านพักหาดชะอำ     หาดชะอำ นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจาก หาดชะอำ เป็นชายหาดที่มีความสายงาม และเป็นสถานที่ ที่ชาวต่างชาติ นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวกันมาก เป็นอันดับต้นๆ ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย อ่านต่อ...

 

บึงฉวาก สุพรรณบุรี     สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำ บึงฉวาก สุพรรณบุรี นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ มีความอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยพรรณไม้น้ำ มากมายหลายสายพันธ์ โดยบึงฉวาก มีพื้นที่มากกว่า 1,700 ไร่ ตั้งอยู่ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี อ่านต่อ...

 

วัดในอยุธยา – ไหว้พระอยุธยา     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในอดีตนั้นเคยเป็นราชธานี ของประเทศไทย จากความเจริญรุ่งเรืองในอดีตนั้น ทำให้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถานที่ท่องเที่ยว ทางโบราณสถานต่างๆ มากมาย อาทิเช่น พระราชวังบางปะอิน พระราชวังหลวง วังจันทรเกษมหรือวังหน้า และวังหลัง ตลอดจนวัดวาอารามต่างๆ อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยว – แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง - ท่องเที่ยวทั่วไทย

พระนครศรีอยุธยา

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา นับเป็นอีกจังหวัด หนึ่งที่มีพื้นที่อยู่ ในภาคกลาง ของประเทศไทย โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น มีพื้นที่มากกว่า 2,556.64 ตารางกิโลเมตร ซึ่งนับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มาก เป็นอันดับที่ 63 ของจังหวัด ทั้งหมดในประเทศไทย

อ่านต่อ...