หุ้นคืออะไร - การเล่นหุ้นคืออะไร แล้วทำเงินได้อย่างไร

line
 

ธุรกิจอีคอมเมิร์ช (E-Commerce) คือ การให้บริการต่างๆ หรือเป็นการขายของ โดยใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางระหว่าง ผู้ซื้อกับผู้ขายนั่นเอง อ่านต่อ>>

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

• หุ้นคืออะไร
• ความเสี่ยงจากการลงทุน
• ผลตอบแทนที่ได้จากหุ้น
• การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง

 

 

line

หุ้นคืออะไร - การเล่นหุ้นคืออะไร

 

Sponsored Links :

 

           เมื่อเราค้นพบสไตล์ ในการลงทุนของตัวเองได้แล้วว่า มีความชื่นชอบการลงทุน และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน ได้มากน้อยขนาดไหน ซึ่งเบื้องต้นเราต้องมีความเข้าใจก่อนว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน”

          คำว่า หุ้น มาจากคำว่า “หุ่นสามัญ” ซึ่งเป็นตราสาร ที่แสดงให้เห็นถึง การมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ หรือเจ้าของบริษัท นั่นเอง

          เมื่อบริษัทที่มีการก่อตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดตั่งบริษัทแล้ว ผู้ก่อตั้งจะมีการระดมทุน ด้วยการแบ่งส่วนของเจ้าของออกเป็นหน่วยย่อยๆ เพื่อออกจำหน่าย ซึ่งส่วนย่อยๆ ที่แบ่งออกเพื่อจำหน่าย นั้นก็คือ “หุ้น” เมื่อบริษัทได้ดำเนินกิจการได้สักระยะและมีผลกำไรแล้ว ก็จะเอากำไรบางส่วน มาจัดสรรและทำการจ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ เงินปันผล กำไรในส่วนที่ไม่ได้มาจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ก็จะเก็บเข้า บัญชีของบริษัท ที่เราเรียกว่า กำไรสะสม นับรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ เงินทุนบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถ นำเงินส่วนนี้ไปลงทุน ในกิจการต่อไปได้นั่นเอง

          ผู้ลงทุนนั้น สามารถที่จะลงทุนในหุ้น ซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ หรือเจ้าของบริษัทได้ อาจจะซื้อหุ้น ได้ตั้งแต่ตอนที่บริษัทจัดตั้งขึ้นครั้งแรก เราเรียกว่าเป็นการซื้อหุ้น ในตลาดแรก และอาจจะทำการซื้อหุ้น ในตลาดรองหรือ ในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการซื้อขายเปลี่ยนมือ ระหว่างผู้ลงทุนด้วยกันเอง ราคาการซื้อขายหุ้นจะสูงหรือต่ำ ก็ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินกิจการ ของบริษัทนั่นเอง โดยถ้าบริษัทดำเนินกิจการเป็นไปได้ด้วยดี และมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ ก็จะส่งผลทำให้ราคาตลาดหุ้นของบริษัทสูงขึ้น เป็นการเอื้อประโยชน ์ให้กับบริษัทสามารถ ออกหุ้นเพิ่มได้ในอนาคต นั่นเอง

 

 

 

หุ้นคืออะไร - การเล่นหุ้นคืออะไร แล้วทำเงินได้อย่างไร

 

Sponsored Links :

 

line

Set-index

อินเตอร์เน็ต ก็คือเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ที่ได้มีการเชื่อมโยง ข้อมูลเข้าด้วยกัน เป็นระบบเครือข่าย ภายใต้คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน จนก่อให้เกิดเป็นสังคม หรือเครือข่าย ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งในการเชื่อมโยง ข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง คอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องเข้าด้วยกันนั้น จะใช้มาตรฐานที่เรียกกันว่า “มาตรฐาน ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP)” ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( หุ้นคืออะไร - การเล่นหุ้นคืออะไร แล้วทำเงินได้อย่างไร )