การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง - ความเสี่ยงกับการลงทุน - ความเสี่ยงคืออะไร

line
 

ธุรกิจอีคอมเมิร์ช (E-Commerce) คือ การให้บริการต่างๆ หรือเป็นการขายของ โดยใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางระหว่าง ผู้ซื้อกับผู้ขายนั่นเอง อ่านต่อ>>

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

• หุ้นคืออะไร
• ความเสี่ยงจากการลงทุน
• ผลตอบแทนที่ได้จากหุ้น
• การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง

 

 

line

การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง

 

Sponsored Links :

 

           แน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทำอะไร ผู้ลงทุนต้อง มีความคาดหวัง ที่จะได้ผลตอบแทนทั้งสิ้น ซึ่งผลตอบแทน ที่ว่าจะมาก หรือน้อย ก็มีความเสี่ยงทั้งสิ้น เพราะบางครั้ง ลงทุนไปแล้วอาจจะ ได้ผลตอบแทนสูง หรือบางครั้งลงทุนไปแล้วอาจจะขาดทุน หรือบางครั้ง ลงทุนไปแล้วอาจจะไม่ได้กำไรแต่ก็ไม่ขาดทุน

           ผู้ที่ลงทุนในหุ้น ก็จะได้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล และได้กำไรจากส่วนต่างในการขายหุ้น ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทน จะอยู่ในระดับสูงหรือต่ำ นั้นย่อมขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท สภาวะของเศรษฐกิจ ตลอดจนสภาวะอุตสาหกรรม ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงปริมาณการซื้อขายของนักลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ทั้งนั้น หากสภาพของเศรษฐกิจมีการขยายที่ตัวดี ส่งผลทำให้บริษัทมีกำไร มีผลประกอบการที่ดี ก็จะเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน ในอัตราที่สูงขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม เกิดสภาพของเศรษฐกิจถดถอย เศรษฐกิจซบเซา ก็จะส่งผลทำให้บริษัท มีกำไรในกิจการลดลง ก็มีแนวโน้มทำให้ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับลดลงเช่นกัน

          ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยง ในเรื่องของความไม่แน่นอน ของอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ กล่าวคือ ผู้ลงทุนอาจจะ ขายหุ้นได้ในราคาที่สูงกว่าที่คาดไว้ หรือผู้ลงทุนอาจจะขายหุ้น ได้ในราคาที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ หรือบริษัทอาจจะไม่จ่ายเงินปันผล หรืออาจจะจ่ายเงินปันผลในระดับที่ต่ำ ผู้ลงทุนพึงระลึกไว้เสมอว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน”

 

 

การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง - ความเสี่ยงกับการลงทุน - ความเสี่ยงคืออะไร

 

Sponsored Links :

 

line

Set-index

อินเตอร์เน็ต ก็คือเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ที่ได้มีการเชื่อมโยง ข้อมูลเข้าด้วยกัน เป็นระบบเครือข่าย ภายใต้คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน จนก่อให้เกิดเป็นสังคม หรือเครือข่าย ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งในการเชื่อมโยง ข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง คอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องเข้าด้วยกันนั้น จะใช้มาตรฐานที่เรียกกันว่า “มาตรฐาน ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP)” ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง - ความเสี่ยงกับการลงทุน - ความเสี่ยงคืออะไร )