โรงแรม พิษณุโลก - ที่พักพิษณุโลก - หอพักที่จ.พิษณุโลก

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

• จังหวัดกำแพงเพชร
• จังหวัดเชียงราย
• จังหวัดเชียงใหม่
• จังหวัดตาก
• จังหวัดนครสวรรค์
• จังหวัดน่าน
• จังหวัดพะเยา
• จังหวัดพิจิตร
• จังหวัดพิษณุโลก
• จังหวัดเพชรบูรณ์
• จังหวัดแพร่
• จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• จังหวัดลำปาง
• จังหวัดลำพูน
• จังหวัดสุโขทัย
• จังหวัดอุตรดิตถ์

 

line

โรงแรม ในจังหวัดพิษณุโลกSponsored Links :

          สำหรับนักท่องเที่ยว ที่กำลังมองหาโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ห้องพักรายวัน ท่านไม่ต้อง เป็นกังวล เพราะ เราได้รวบรวม รายชื่อ ของโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ตลอดจน ห้องเช่ารายวัน ไว้เป็นจำนวนมาก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โรงแรม ธารวังทองรีสอร์ท
ประเภท โรงแรมมีบริการห้องพัก จัดเลี้ยง ประชุม ค่ายพักแรม กิจกรรมล่องแก่ง
ที่อยู่.: ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-384222

2. โรงแรม อมรินทร์ ลากูน พิษณุโลก
ประเภท โรงแรม พิษณุโลก
ที่อยู่.: อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-220999, 055-219069-78, 055-993700-3
โทรสาร.: 055-220944, 055-219044, 055-993704-5

3. โรงแรม รัตนา ปาร์ค
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-378237, 055-244521-4, 055-378235
โทรสาร.: 055-244521, 055-244888, 055-378234

4. โรงแรม น่านเจ้า
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-244702-5, 055-252510-4
โทรสาร.: 055-244794

5. โรงแรม เทพนคร
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-244070-6, 055-251817, 055-251837, 055-251857, 055-251877, 055-251897, 055-259097

6. โรงแรม วนารมย์
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-334777

7. โรงแรม เลอ กร็องด์
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-282168, 055-335227, 055-335229

8. โรงแรม เกียรติวิมล
ประเภท โรงแรม พิษณุโลก
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-214299

9. โรงแรม พิษณุโลกออร์คิด
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-280051

10. โรงแรม เดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์
ประเภทโรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-248333, 055-216572-3, 055-283031-2, 055283311-3

11. โรงแรม วัฒนชัย
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-226052, 055-261620

12. โรงแรม รอยัลเพลส
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-377940-3
โทรสาร.: 055-377945

13. โรงแรม ริมน่าน
ประเภท โรงแรมมีบริการห้องพัก 40 ห้อง
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-280019, 055-214906, 055-280024, 055-280274

14. โรงแรม บานาน่าวิว
ประเภท โรงแรม พิษณุโลก
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-216803
โทรสาร.: 055-216807

15. โรงแรม ทอแสงการ์เด้น
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-321777-8, 055-284444, 055-321543
โทรสาร.: 055-321779

16. โรงแรม ภูเกิด
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-259600, 055-253068-9, 055-259543

17. โรงแรมบ้านคลองรีสอร์ท
ประเภทโรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-282004, 055-243222, 055-282005-7
โทรสาร.: 055-243548

18. โรงแรม วังแก้ว
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-245582, 055-245384, 055-245581, 055-245583-9

19. โรงแรม เพชรไพลิน
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-219433-4, 055-258736, 055-258844

20. โรงแรม ปริ๊นเซส กรีน
ประเภท โรงแรม พิษณุโลก
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-304988
โทรสาร.: 055-304987

21. โรงแรม เกสท์เฮ้าส์
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-303176, 055-303178
โทรสาร.: 055-212737

22. โรงแรม ชัยพฤกษ์
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-224399, 055-224397-8

23. โรงแรม ไพลิน
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-245100, 055-225228-35, 055-245101, 055-245103-7, 055-252411-5, 055-225237

24. โรงแรม ราชพฤกษ์
ประเภท โรงแรม พิษณุโลก
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-303048-50
โทรสาร.: 055-212737

25. โรงแรม ราชวงศ์
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-220378-9, 055-241789, 055-241917, 055-259569
โทรสาร.: 055-220376, 055258590

26. โรงแรม พรรณงาม
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-210245

27. โรงแรม อู่ทอง
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-210424-7, 055-210971-2, 055-303162
โทรสาร.: 055-211003

28. โรงแรม อมรินทร์ กรุ๊ป พิษณุโลก
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-220999, 055219069-78
โทรสาร.: 055-220944, 055-219500

29. โรงแรม อมรินทร์ กรุ๊ป พิษณุโลก
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-369010
โทรสาร.: 055-246414

30. โรงแรม สมัยนิยม
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-247527-8, 055-258575

31. โรงแรม ศิวะเทพ
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-244933-4

32. โรงแรม สิงหวัฒน์
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-215268, 055-259429

33. โรงแรม อมรินทร์นคร
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-219069, 055-219044-6, 055-219070-8
โทรสาร.: 055-219500

34. โรงแรม ท็อปแลนด์
ประเภท โรงแรมมีบริการห้องพัก 252 ห้อง
ที่อยู่.: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-247800, 055-245390-1, 055-247801-9
โทรสาร.: 055-245395, 055-247815

35. บ้านไทย รีสอร์ท
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์.: 055-227502-3

 

 

โรงแรม พิษณุโลก - ที่พักพิษณุโลก - หอพักที่จ.พิษณุโลก

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( โรงแรม พิษณุโลก - ที่พักพิษณุโลก - หอพักที่จ.พิษณุโลก )