ที่พักนครสวรรค์ - จองโรงแรม จังหวัดนครสวรรค์

line
 

อุทยานแห่งชาติเขาค้อ เดิมนั้นเป็นวนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ และได้มีประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2538 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ มีความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ชมธรรมชาติของทัศนียภาพ ที่หลากหลาย ทั้ง น้ำตก เกาะแก่ง ถ้ำ หน้าผา อ่านต่อ>>

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

• จังหวัดกำแพงเพชร
• จังหวัดเชียงราย
• จังหวัดเชียงใหม่
• จังหวัดตาก
• จังหวัดนครสวรรค์
• จังหวัดน่าน
• จังหวัดพะเยา
• จังหวัดพิจิตร
• จังหวัดพิษณุโลก
• จังหวัดเพชรบูรณ์
• จังหวัดแพร่
• จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• จังหวัดลำปาง
• จังหวัดลำพูน
• จังหวัดสุโขทัย
• จังหวัดอุตรดิตถ์

 

line

จองโรงแรม จังหวัดนครสวรรค์



Sponsored Links :

          สำหรับนักท่องเที่ยว ที่กำลังมองหาโรงแรม ที่พัก รีสอร์ ห้องพักรายวัน ท่านไม่ต้อง เป็นกังวล เพราะ เราได้รวบรวม รายชื่อ ของโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ตลอดจน ห้องเช่ารายวัน ไว้เป็นจำนวนมาก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โรงแรม แกรนด์วิษณุพลาซ่า (ไทยวิษณุ)
ประเภท โรงแรม ที่พักนครสวรรค์
ที่อยู่.: ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-213067-8, 056-212932, 056-213932
โทรสาร.: 056-213072

2. โรงแรม ฮอลิเดย์
ปรเภท โรงแรมให้บริการห้องพักแบบรายวัน
ที่อยู่.: ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-271119-20

3. โรงแรม ไม้หอมรีสอร์ท
ประเภท โรงแรม & รีสอร์ท
ที่อยู่.: อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-372244-5

4. โรงแรม โอซาก้า
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-341071

5. โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท
ประเภท โรงแรม ที่พักนครสวรรค์
ที่อยู่.: ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-313742-3
โทรสาร.: 056-313744

6. โรงแรม พี เอ เพลส
ประเภท โรงแรม ที่พักนครสวรรค์
ที่อยู่.: ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-312298, 056-311748
โทรสาร.: 056-311848

7. โรงแรม เป็นหนึ่ง
ประเภท โรงแรมใหับริการห้องพักแบบรายวัน มีห้องอาหาร
ที่อยู่.: ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-222462, 056-221763, 056-312731
โทรสาร.: 056-312732

8. โรงแรม เอเชียนครสวรรค์
ประเภท โรงแรมมีบริการห้องพักจำนวน 50-60 ห้องนอน
ที่อยู่.: ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-372222

9. โรงแรม บึงบอระเพ็ด
ประเภท โรงแรม ที่พักนครสวรรค์
ที่อยู่.: ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-203220

10. โรงแรม พิมาน
ประเภท โรงแรมมีบริการห้องพัก 204 ห้อง
ที่อยู่.: ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-312217-36, 056-288201-9
โทรสาร.: 056-221253

11. โรงแรม เบเวอร์ลี่ฮิลส์ปาร์ค
ประเภท โรงแรม ที่พักนครสวรรค์
ที่อยู่.: ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-336809-10, 056-216397

12. โรงแรม สตาร์อินน์
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-222151, 056-222212, 056-222221, 056-222242, 056-222255

13. โรงแรม พรสวัสดิ์
ประเภท โรงแรมบริการให้เช่ารายวัน
ที่อยู่.: ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-261022

14. โรงแรม แก้วชัย
ประเภท โรงแรม ที่พักนครสวรรค์
ที่อยู่.: ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056282211

15. โรงแรม มิตรสัมพันธ์
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-261115

16. โรงแรม มิตรอารี 2
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-261378

17. โรงแรม เบเวอรี่ฮิลล์
ประเภท โรงแรม ที่พักนครสวรรค์
ที่อยู่.: อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-214838-41

18. โรงแรม นิวเวียงเหนือ
ประเภท โรงแรมบริการให้เช่ารายวัน
ที่อยู่.: ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-214107, 056-212841

19. โรงแรม มาตุลี
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-225852, 056-223954

20. โรงแรม เพลย์บอย
ประเภท โรงแรมม่านรูด
ที่อยู่.: อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-212652

21. โรงแรม มิตรไมตรี
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-213-986

22. โรงแรม พิมพ์ทอง
ประเภท โรงแรมบริการให้เช่ารายวัน
ที่อยู่.: ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-259136

23. บริษัท โรงแรม เอ็น เอส ซี สปอร์ตโฮเต็ล จำกัด
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-872288

24. โรงแรม อโนดาต
ประเภท โรงแรมมีบริการห้องพักแบบรายวัน
ที่อยู่.: ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-221844-6, 056-221848, 056-225554
โทรสาร.: 056-221847

25. โรงแรม วัชระโฮเต็ล
ประเภท โรงแรม ที่พักนครสวรรค์
ที่อยู่.: ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-222263-4, 056-334072-3
โทรสาร.: 056-222135

26. โรงแรม กาสลอง
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-213291

27. โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์
ประเภท โรงแรมให้บริการห้องพักแบบรายวัน
ที่อยู่.: ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-222062

28. โรงแรม ต้นไทร
ประเภท โรงแรมให้บรอการห้องเช่าแบบรายวัน
ที่อยู่.: ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-262093, 056-262366

29. โรงแรม วิษณุอินน์
ประเภท โรงแรม ที่พักนครสวรรค์
ที่อยู่.: ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-222449, 056-222938

30. โรงแรม บ้านสวนรีสอร์ท
ประเภท โรงแรม
ที่อยู่.: ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์.: 056-333400-3, 056-220956-7, 056-222369
โทรสาร.: 056-333399

 

ที่พักนครสวรรค์ - จองโรงแรม จังหวัดนครสวรรค์

 

Sponsored Links :

 

line

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร นับได้ว่ามีความสำคัญ กับประชาชนชาวไทย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของประเทศไทย จึงทำให้ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง การปกครอง การสื่อสารคมนาคม การเงินธนาคาร การเรียนการศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูล การท่องเที่ยว อ่านต่อ>>

 

line
bottom
 หน้าหลัก   ข้อมูลสำหรับนักลงทุน  ร้านค้าออนไลน์  • ธุรกิจ GDI คืออะไร   SME คืออะไร   ติดต่อเรา

Copyright © 2008  onlinemoneyusd.ws, All Rights Reserved.
( ที่พักนครสวรรค์ - จองโรงแรม จังหวัดนครสวรรค์ )